S-a finalizat activitatea de lansare a apelurilor a asociației GAL Sepsi

S-a finalizat activitatea de lansare a apelurilor a asociației GAL Sepsi

11. august 2022

Prin decizia din săptămâna trecută a Organismului Intermediar, Regiunea Vest, s-a finalizat activitatea de lansare a apelurilor a asociației GAL Sepsi. Prin urmare, cei 7 milioane de euro alocați municipiului Sfântu Gheorghe au fost ajuns la organizații și instituții locale care contribuie la atingerea obiectivelor din Strategia de Dezvoltare Locală prin proiectele sale. 

Strategia de Dezvoltare Locală a fost aleasă spre finanțare la sfârșitul anului 2017, oferindu-i dreptul municipiului să acceseze 7 milioane de euro în mod exclusiv în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai ale cetățenilor vulnerabili și marginalizați din oraș. Echipa de management al asociației GAL Sepsi și-a demarat activitatea efectivă în octombrie 2018, după ce a câștigat finanțare pentru cheltuielile de funcționare pe perioada 2018-2023, în valoare totală de 375.000 de euro. 

Suma rămasă în valoare de 6.125.000 euro a fost lansată prin următoarele tipuri de apeluri: 4,5 milioane de euro pentru investiții în infrastructură și 2.125.000 euro pentru investiții în îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 

Perioada lansării apelurilor de fișe de proiecte a ținut între 2020 și 2022, în repetate rânduri, deoarece GAL Sepsi a lansat apelurile după ce a elaborat și a primit aprobare pentru documentația de apeluri. După aceea, proiectele depuse la GAL Sepsi au fost evaluate de către experți externi evaluatori, iar decizia evaluatorilor a fost aprobată de către Comisia de Selecție și Evaluare la nivelul asociației, iar decizia CES a fost aprobată de către Consiliul Director al GAL. La finalul acestui proces, desfășurat separat pentru fiecare proiect depus, echipa GAL a trimis proiectul selectat la nivel local la Comitetul Comun de Selecție Restrâns din București, care iar a aprobat proiectul respectiv, după care beneficiarul primea dreptul de a-și depune din nou proiectul în sistemul național de proiecte, unde evaluatorii OIR PECU Regiunea Vest l-au descărcat și l-au evaluat din nou, decizând dacă proiectul merită sau nu finanțare.  

Asociația GAL Sepsi a lansat 2 apeluri de fișe de proiecte pentru investiții în infrastructură, pentru cele două apeluri au fost depuse 3 proiecte, în valoare totală nerambursabilă de 4,5 milioane de euro care se completează cu încă 1.434.584 euro contribuție proprie a beneficiarului.

Pentru proiecte care vizează îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor vulnerabile din oraș au fost lansate 5 apeluri de fișe de proiecte, dintre care la primul apel a fost depus un proiect care a primit finanțare, la al doilea apel a fost depus un proiect care a fost respins, la al treilea apel a fost depus un proiect care a primit finanțare, iar la al patrulea și al cincilea apeluri au fost depuse versiunile îmbunătățite a proiectului depus în runda a doua. La al cincilea apel, proiectul a fost declarat câștigător în data de 28.07.2022 și cu această decizie echipa GAL Sepsi și-a terminat activitatea de lansare și evaluare a proiectelor de dezvoltare pentru cele trei zone marginalizate din Sfântu Gheorghe. 

Prin urmare, în prisma informațiilor de mai sus:

  • Valoarea sumei alocate municipiului Sfântu Gheorghe este de 7 milioane de euro, din care
  • 375.000 euro pentru cheltuielile de funcționare ale echipei GAL pe o perioadă de 6 ani
  • 4,5 milioane euro au ajuns la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe pentru 3 investiții mari la Őrkő, și
  • 2.124.763,5 euro au ajuns – prin 3 proiecte – la 9 organizații și instituții locale pentru activități sociale, educaționale, ocupare și antidiscriminare. 
  • Fonduri neaccesate: 236.5 euro. 

Din cele șase proiecte câștigătoare cinci se află în faza de implementare, deci în cazul investițiilor de infrastructură se desfășoară acum achiziția publică pentru firma de construcție care vor implementa proiectele referitoare la grădinița, centru comunitar integrat și cele 50 de case sociale din Őrkő. Dintre proiectele implementate în parteneriat și referitoare la investiții soft, unul se află la jumătatea perioadei de implementare, adică organizează cursuri de formare profesională, implementează programe de ocupare și inițiază noi servicii sociale, un proiect se află la început de implementare, deci recrutează echipa de experți și grup țintă, iar al treilea proiect așteaptă semnarea contractului de finanțare, deci va începe probabil în toamna anului curent.  

Lângă aceste proiecte, obiectivele și rezultatele preconizate ale SDL vor fi atinse și prin alte proiecte implementate fie de echipa GAL Sepsi, fie de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe din fonduri proprii sau alte fonduri nerambursabile.