Lezárult a Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület pályáztatói tevékenysége

Lezárult a Sepsi Helyi Akciócsoport egyesület pályáztatói tevékenysége

2022. augusztus 11.

A Nyugati Régió Irányító Hatóságának múlt heti döntésével lezárult a Sepsi Helyi Akciócsoport pályáztatói tevékenysége. Sepsiszentgyörgy számára 2o17-ben megítélt 7 millió euró szinte maradéktalanul került olyan helyi szervezetekhez és intézményekhez, amelyek a projektjeik révén a Helyi Fejlesztési Tervben foglalt célkitűzések eléréséhez járulnak hozzá. 

A Helyi Fejlesztési Terv 2017 végén részesült pozitív elbírálásban, melynek értelmében Sepsiszentgyörgy városa 7 millió euró lehívására lett jogosult kifejezetten hátrányos helyzetű állampolgárok életkörülményeinek javítása érdekében. A Sepsi Helyi Akciócsoport 2018 végén kezdett el ténylegesen működni, miután a fent említett 7 millió euróból 375.000 eurónyi összeget nyert pályázati úton a saját működési költségeinek fedezésére 2018-2023-as időszakra. 

A fennmaradó 6.125.000 eurót a következő módon hirdette meg az egyesület az elmúlt években: 4,5 millió eurót infrastrukturális beruházásokra és 2.125.000 eurót olyan soft fejlesztésekre, amelyek kifejezetten a vulnerábilis és kirekesztett szentgyörgyi lakosok életkörülményeinek javítását és megerősődését szolgálják. 

A pályáztatási folyamat 2020 és 2022 között zajlott, több rendben, hiszen a Sepsi HACs hirdette meg a pályázati kiírásokat, miután elkészítette és jóváhagyatta a teljes dokumentációt, majd szervezeten kívüli elbírálók segítségével pontozta a benyújtott pályázatokat, amelyet elfogadott az egyesület tagjaiból alakult Kiválasztási Bizottság, amely döntését jóváhagyta az egyesület Igazgatótanácsa. Mindezt követően, minden egyes pályázat esetében a nyertes pályázatokat Bukarestbe küldte az egyesület a Korlátozott Közös Elbíráló Bizottsághoz, újabb ellenőrzésre és jóváhagyásra, majd ezt követően, a helyi szinten nyertes projektet benyújtó pályázóknak fel kellett tölteniük a pályázatukat az országos pályáztatói rendszerbe. Innen az Északi Régió Irányító Hatóságának elbírálói töltötték le és bírálták el újra, illetve arról döntöttek, hogy jogosult-e vagy sem finanszírozásra a pályázat. 

A Sepsi HACs 2 kiírást jelentett meg infrastrukturális beruházások támogatására, a két kiírásra 3 projekt érkezett be, összesen 4,5 millió eurós támogatást igényelve, amely kiegészül még kb. 1.434.584 euró önrésszel.  

Az életminőség javítását célzó projektek esetében az egyesület 5 pályázati kiírást jelentetett meg, amelyből az elsőre egy projekt érkezett, amely támogatásban részesült, a másodikra szintén egy projekt érkezett, amely nem részesült támogatásban, a harmadik kiírásra egy projektet nyújtottak be és támogatásban részesült, a negyedik és ötödik kiírásra a visszautasított projekt feljavított változatait nyújtotta be a pályázó, míg végül az ötödik körben pozitív elbírálásban részesült 2022.07.28-án, és ezzel a döntéssel lezárult a Sepsiszentgyörgy leszakadó városnegyedeire szánt 7 millió eurós keret pályázati úton való kiosztása. 

A fenti információk értelmében tehát:

  • Sepsiszentgyörgy számára megítélt összeg értéke 7 millió euró, amelyből
  • 375.000 euró fedezi a menedzsment csapat 6 éves működési költségeit
  • 4,5 millió euró került az önkormányzathoz 3 nagy őrkői beruházás megvalósítására, és
  • 2.124.763,5 euró került 3 projekten keresztül 9 helyi szervezethez és oktatási intézményhez szociális és foglalkoztatási, mentoring programok beindítására. 
  • Le nem hívott összeg: 236.5 euró. 

A hat nyertes pályázatból öt megvalósítás alatt áll, tehát az infrastrukturális beruházások esetében zajlik a közbeszerzés a kivitelező vállalatok szerződtetésére, amelyek az őrkői óvodát, közösségi központot és az 50 szociális lakást fogják építeni. A soft beruházásokra vonatkozó, partnerségben megvalósuló projektek közül egy a megvalósítási időszak felénél tart, tehát szakképzéseket bonyolít és szociális szolgáltatásokat indít be a 3 marginalizált városi övezetben, egy projekt nemrég indult, tehát a szakértők alkalmazásánál és a célcsoport megszólításánál tart, míg a harmadik projekt szerződéskötés előtt áll, tehát várhatóan idén ősszel kezdi a tevékenységeit. 

Mindezeken túl, a Helyi Fejlesztési Tervbe foglalt célkitűzések és eredmények elérése egyéb projekteken keresztül is megvalósul, amelyeket vagy a Sepsi HACs bonyolít le vagy Sepsiszentgyörgy önkormányzata saját forrásból vagy egyéb pályázati forrásból.