Au fost numiți membri CES și CSC pentru ambele linii de finanțare

Au fost numiți membri CES și CSC pentru ambele linii de finanțare

19. noiembrie 2020

În cursul zilei de 18.11.2020 a avut loc ședința AGA al Asociației „GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ –  SEPSI”. Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii SARS COV, ședința a avut loc în mediul online. În cadrul întâlnirii au avut loc dezbaterea următoarelor subiecte.

 • Numirea membrilor și formarea Comitetului de Evaluare și Selecție (CES) și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor (CSC) pentru cele două tipuri de apeluri de proiecte POCU/GALSEPSI/2020/5/02/OS 5.1 și POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1.
 • Decizie privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor de tip POCU până în data de 02. 12.2020

Comitetului de Evaluare și Selecție (CES) este un grup de experţi aprobat de Asociația GAL Sepsi pentru a verifica conformitatea administrativă şi eligibilitatea propunerilor de proiecte şi a evalua din punct de vedere tehnic şi financiar fișele de proiect propuse spre finanţare.

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor (CSC) – grupul experților aprobat de Asociația GAL Sepsi cu rolul de a evalua și soluționa contestațiile înaintate de aplicanți

Activitatea CES/CSC va fi asistată de angajații Asociației GAL Sepsi, care vor asigura munca de secretariat al întregii proceduri de selecție (întocmirea centralizatoarelor, documentelor cadru, preluarea fișelor de proiect, distribuirea informațiilor legate de evaluare și selecție pentru membrii CES și CSC, după caz, organizarea ședințelor de lucru şi a ședințelor de selecție etc.).

Componența Comitetului de Evaluare şi Selecţie şi a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor a fost realizată prin respectarea următoarele criterii:

 • Cel puțin 50% din membri trebuie să aparțină partenerilor din sectorul non-public;
 • Niciunul dintre tipurile de actori implicați (sectorul public, sectorul privat, societatea civilă şi comunitatea marginalizată) nu deține mai mult de 49% din drepturile de vot;
 • CES şi CSC este format din câte 5 membri;
 • CES şi CSC au în componență persoane diferite;
 • Selecţia fișelor de proiecte se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Evaluare şi Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă.

În derularea procesului de evaluare și selecție a membrilor comisiilor la nivelul conducerii Asociației Grup de Acțiune Locală Sepsi s-au ținut cont de următoarele situații de conflict de interese:

 • Membrii AGA/CD care aprobă componența nominală a CES și CSC, nu pot fi reprezentanți legali ai unui solicitant care depune o fișă de proiect la respectivul apel.
 • Membrii CD, care sunt nominalizați în CES sau CSC nu pot avea în același timp calitatea de angajat al unui solicitant care depune o fișă de proiect la respectivul apel.
 • Membrii care sunt implicați în depunerea fișelor de proiect în calitate de solicitant sau partener nu au fost nominalizați ca potențiali reprezentanți în CES/CSC.

Astfel membri celor patru organisme sunt:

Membri Comitetul de Evaluare și Selecție pentru apelul de proiecte POCU/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1:

 1.  Albert Andrea – reprezentant ZUM 2
 2. Kerezsi Katalin – Asociația “Caritas – Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia
 3. Vetró Bodoni Enikő – Asociația de Promovare a Sănătății Mentale „Esély” Lelki Egészségvédő Egyesület
 4. Kolumbán Levente – Municipiul Sfântu Gheorghe
 5. Székely Kincső – SC TEGA SA

Membri Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru apelul de proiecte nr. POCU/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1:

 1. Hubbes Kinga – Asociația “Caritas – Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia
 2. Papp Ágota – Asociația de Promovare a Sănătății Mentale „Esély” Lelki Egészségvédő Egyesület
 3. Fejér Imre – reprezentant ZUM 3
 4. Pál Nemes Erzsébet – Municipiul Sfântu Gheorghe
 5. Bitai Zsuzsa – SC TEGA SA

Membri Comitetul de Evaluare și Selecție pentru apelul de proiecte pentru apelul de proiecte nr. POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1:

 1.  Albert Andrea – reprezentant ZUM 2
 2. Dima György – Asociația Rromilor Amenkha
 3. Szép Márk Linda – DAS- Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe
 4. Fekete Mihály – S.C. Femild Bauinvest SRL
 5. Székely Kincső – SC TEGA SA

Membri Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru apelul de proiecte POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1:

 1.  Rúzsa Pál – Asociația Rromilor Amenkha
 2. Bodola Mirabella – DAS- Direcția de Asistență Socială Sfântu Gheorghe
 3. Fejér Imre – reprezentant ZUM 3
 4. Szász Poop Ildikó – S.C. Femild Bauinvest SRL
 5. Bitai Zsuzsa – SC TEGA SA

Comitetului de Evaluare și Selecție (CES) și Comisia de Soluționare a Contestațiilor (CSC) pentru proiectele de tip POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1. își vor începe activitatea în data de 23.11.2020 deoarece 20.11.2020 este termenul de depunere a proiectelor POR în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte.


Citește si: