A avut loc prima întâlnire a instituțiilor și organizațiilor care lucrează cu tinerii vulnerabili

A avut loc prima întâlnire a instituțiilor și organizațiilor care lucrează cu tinerii vulnerabili

22. ianuarie 2021

În data de 21 ianuarie a avut loc prima întâlnire a grupului celor interesați (Stakeholders) cu participarea a șase instituții și organizații din Sfântu Gheorghe. Tema principală a întâlnirii era dezbaterea inegalităților sociale în domeniul educației a cărei victime pot deveni tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani care alcătuiesc grupul țintă al proiectului Uplift.  Organizatorul evenimentului a fost Asociația Grup de Acțiune Locală ”Sepsi”, iar coordonatorul profesional firma Suppedito Srl. din Cluj Napoca, acesta din urmă fiind responsabilă pentru cercetările efectuate la nivel local și pentru elaborarea unei politici publice în domeniul educației la Sfântu Gheorghe. 

Întâlnire a fost deschisă de către experții firmei de consultanță Suppedito Srl. care au prezentat obiectivele strategice ale proiectului precum și metodele propuse pentru implementarea proiectului în orașul nostru. 

Proiectul Uplift propune o serie de intervenții la patru nivele: pe nivelul întâi proiectul analizează scara și dimensiunile inegalităților în Uniunea Europeană focalizându-se pe scara națională și regională. Apoi, pe nivelul doi, proiectul se concentrează pe șaisprezece zone funcționale urbane uitându-se la dimensiunile și forțele girante ale inegalităților la nivel local și interpretând politicile aplicate. La al treilea nivel, cercetarea se focalizează pe opt studii de caz, unde efectuează o analiză la nivel micro-social a vulnerabilității în rândul tinerilor (grupa de vârstă 15-29).

În final, pe cel al patrulea nivel, în patru locații de implementare (Amsterdam, Tallinn, Barakaldo și Sfântu Gheorghe), UPLIFT co-crează politici reflexive cu actorii și comunitățile locale, punându-i pe tinerii vulnerabili într-o poziție centrală în domeniul educației utilizând action-research. Având în vedere că inegalitățile tind să crească cu înaintarea în vârstă, necesitatea intervențiilor la un nivel incipient se justifică și mai mult. 

În continuare experții clujeni au prezentat metodologia pe care propun s-o folosim în procesul de co-creație. Este vorba de inițierea proceselor participative care conduc la o transformare socială, deoarece în cele patru orașe în care se vor implementa proiecte pilot, la Sfântu Gheorghe cele două grupuri de stakeholders vor lucra împreună în scopul elaborării politici publice în domeniul reducerilor inegalității în domeniul educației.  

Cele două grupuri de stakeholders lucrează paralel în prima parte a proiectului, având scopul ca tema dezbătută să fie analizată din mai multe perspective. Ședința din 21 ianuarie a fost primul atelier al grupului de instituții și organizații interesate în problema tinerilor vulnerabili. 

Tonk Gabriella și Adorjáni Júlia au prezentat în continuare etapele ce s-au parcurs de până atunci, dintre care una foarte importantă este faptul că grupul tinerilor vulnerabili s-a format din 7-10 tineri la sfârșitul anului trecut și se întâlnesc lunar sub îndrumarea a două facilitatori. La nivelul doi și trei al proiectului continuă cercetarea politicilor publice la nivel UE, național și la nivelul instituțiilor locale ca până la sfârșitul proiectului rezultatele acestor analize să contribuie la forma finală a documentului de politici publice la Sfântu Gheorghe.

În parcursul prezentării metodologiei proiectului, participanții au aflat că crearea proceselor participative și democratice nu este numai o metodă ci și un rezultat anticipat al proiectului, deoarece aceste cunoștințe devin condiția sustenabilității rezultatelor proiectului în viitor.  

În continuare, reprezentanții instituțiilor și organizațiilor au reflectat asupra celor auzite, menționând că sunt mai multe colegi care nu au reușit să participă dar sunt interesați în această muncă. 

Un moment important al întâlnirii a fost prezentarea experiențelor celor prezenți în domeniul inegalității în educație, din cauză că cunoștințele în domeniu ale acestor persoane reprezintă o valoare adăugată excepțională în înțelegerea cauzelor și susținerea inegalităților în educație. 

La sfârșitul întâlnirii organizatorii au prezentat planurile perioadei următoare, conform cărora se va elabora un protocol de colaborare cu acele instituții și organizații care și-au exprimat dorința lor de a participa în acest proces, după care urmează ateliere organizate pentru această grupă, în care se va formula soluțiile grupului la problema inegalității în educație. Paralel cu această muncă, continuă ședințele tinerilor care vor formula, de asemenea, soluțiile propuse de ei, ca cele două grupuri să se întâlnească în cadrul unui workshop comun în care cele două perspective se va uni într-un singur document de politici publice în domeniul educației. Cercetările continuă la nivelul doi și trei cu suportul tuturor celor prezenți și implicați, deoarece culegerea și analiza de date este imposibilă fără contribuția și experiența lor.  

 

Asociația Grup de Acțiune Locală ”Sepsi” a început să lucreze în proiectul „Uplift: Căi și politici urbane pentru combaterea inegalităților în rândul generațiilor viitoare” în ianuarie 2022, alături de 15 parteneri din 16 țări europene. 

Scopul principal al proiectului este acela de a avea o înțelegere și o analiză mai profundă a proceselor care generează inegalități sociale în orașele europene, pe de o parte, și de a analiza situația tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani afectați de inegalități, pe de altă parte. Alături de cercetarea științifică, obiectivul general al proiectului este de a dezvolta și implementa experimental noi mecanisme în patru orașe europene, inclusiv Sfântu Gheorghe, care vor permite un feedback continuu între factorii de decizie și tinerii afectați de diferite politici publice.