Consultare publică a documentației celui de-al doilea apel

3. septembrie 2020

 

 

În date de 3 septembrie 2020, Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi vă prezintă spre consultare documentația celui de-al doilea apel de proiecte, apel ce va fi lansată în curând. Documentația aferentă al doilea serii de apeluri de proiecte ce vizează implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe prin intervențiile finanțate de Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 și al Programului Operațional de Capital Uman (POCU) 2014-2020. Ghidurile noilor apeluri și anexele acestora pot fi descărcate mai jos. Părțile interesate – potențialii parteneri și beneficiari – pot trimite întrebări, comentarii și sugestii pentru modificarea acestora la adresa de email info@galsepsi.ro până la data de 13 septembrie.

 

 

 

I. Apel de proiecte POR

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE AFONDURILOR PENTRU APELURI DE PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIV REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 9 AFERENTE IMPLEMENTĂRII SDL SFÂNTU GHEORGHE LA NIVEL DE ASOCIAȚIE GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SEPSI (Nr. apel de proiecte asociat: POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.12020 – variantă spre avizare)

 

Anexe:
Anexa 1. – Fisa de proiecte pentru Programul Operational Regional (POR);
Anexa 2. – Declarație de eligibilitate;
Anexa 3. – Declarație de angajament;
Anexa 4. – Grila de conformitate administrativă și eligibilitate proiecte POR;
Anexa 5. – Fișa de verificare pe teren;
Anexa 6. – Grila de evaluare și selecție technico-financiară POR;
Anexa 7. – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
Anexa 8. – Descrierea indicatorilor AP9;
Anexa 9. – Lista fișelor de intervenții aferente SDL POR;
Anexa 10/a. – Matrice corespondență intervenții SDL Sfântu Gheroghe;
Anexa 10/b. – Matrice_corespondență intervenșii SDL Sfântu Gheroghe/listă;
Anexa 11. – Model Acord de parteneriat;
Anexa 12. – Bugetul fișei de proiect.

 

 

II. Apel de proiecte POCU

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR DIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AXA PRIORITARĂ  5/PI 9.vi/ OS 5.1. AFERENTE IMPLEMENTĂRII SDL SFÂNTU GHEORGHE LA NIVEL DE ASOCIAȚIE GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SEPSI (Nr. apel de proiect asociat: POCU/GALSEPSI/2020/5/02/OS 5.1 – varianta spre avizare)

 

Anexe:
Anexa 1. – Definițiile indicatorilor OS 5.1_GAL-Sepsi;
Anexa 2. – Model grilă CAE;
Anexa 3. – Model grilă ETF;
Anexa 4. – Declarație privind asumarea responsabilității și a sustenabilității OS5.1;
Anexa 5. – Informații generale și exemple privind combaterea segregării OS 5.1;
Anexa 6. – Model cadru fișă de proiecte;
Anexa 7. – Buget_POCU_01.2020;
Anexa 8. – Acord de parteneriat POCU;
Anexa 9/a. Lista anexelor obligatorii Lider;
Anexa 9/b. Lista anexelor obligatorii Parteneri.

 

După consultarea publică, versiunea finală a documentației, practic al doilea va fi publicat de către Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi doar după evaluarea favorabilă a autorităților centrale și intermediare.